PODEM ALCOI ALERTA DE LA SITUACIÓ DE DIFERENTS VESSANTS

PODEM ALCOI ALERTA DE LA SITUACIÓ DE DIFERENTS VESSANTS
PODEM ALCOI ALERTA DE LA SITUACIÓ DE DIFERENTS VESSANTS

PODEM ALCOI ALERTA DE LA SITUACIÓ DE DIFERENTS VESSANTS

Als trams entre els diferents túnels que uneixen els barris de Batoi i Santa Rosa cada vegada que es produeixen pluges, hi ha despreniments a les vessants que cauen a l’asfalt o a les canonades de desaigüe (en algunes ocasions provocant embossaments que no permeten que l’aigua marxe).

«Els veïns i veïnes de la zona ens han transmès la seua preocupació davant aquesta situació per diferents qüestions», explica el regidor Aarón Ferrándiz.

I ens detalla els problemes concrets que s’han observat i podrien repetir-se a les zones afectades: «D’una banda, els preocupa que quan arriben els temporals de pluja en passar l’estiu es repetisquen aquests despreniments. Per altra banda, els preocupa que aquests puguen caure sobre qualsevol persona davant la falta de qualsevol tipus d’enreixat de protecció que evite aquesta situació. I per altra banda, la situació en que es troba la vessant davant la possibilitat que aquesta acabe cedint, cosa que ocasionaria problemes molt greus que hem de ser capaços d’evitar».

«Des de Podem Alcoi tinguem constància de que aquests despreniments a les vessants dels túnels venen produint-se com a mínim, des de l’any 2012, i es venen repetint any rere any quan arriben els temporals, que a més, cada cop són més agressius per l’emergència climàtica. A l’any 2016 es van fer uns treballs de condicionament, però l’any següent les pluges van tornar a causar greus despreniments. I s’han repetit sense excepció fins aquest mateix any», remarca el regidor morat.

Per aquests motius, des de Podem Alcoi realitzaran un prec al pròxim ple del dia 30 de juliol per a sol·licitar que des de l’ajuntament d’Alcoi es porte a terme l’actuació que es considere més oportuna per part dels tècnics municipals per evitar aquestes situacions i garantir l’estabilització de les vessants esmentades i en qualsevol altra zona identificada que es trobe en unes circumstàncies semblants i previndre així qualsevol situació de risc amb els despreniments», conclou el regidor.


Comparte