PODEM APOSTA PER UNA ACTUALITZACIÓ I MILLORA DE L’ÀREA D’INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES

PODEM APOSTA PER UNA ACTUALITZACIÓ I MILLORA DE L’ÀREA D’INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES
PODEM APOSTA PER UNA ACTUALITZACIÓ I MILLORA DE L’ÀREA D’INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES

PODEM APOSTA PER UNA ACTUALITZACIÓ I MILLORA DE L’ÀREA D’INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES

Amb l’objectiu d’ampliar els serveis oferits pel departament d’informàtica tant a nivell intern de l’ajuntament com en relació amb la ciutadania.

 

Actualització de software, renovació de hardware, gestió de web, intranet, seu electrònica, teletreball, control de càmeres de vigilància, suport diari a tot el personal de l’ajuntament en informàtica i ofimàtica, formació intra i extra departamental i així un llarguíssim llistat d’àrees que cobrir des d’un únic departament i que va ampliant-se en el moment que ens trobem, tant per l’avanç digital constant, com per la situació provocada per la COVID-19.

El portaveu del grup municipal de Podem Alcoi, Cristian Santiago, comenta al respecte: «Ens consta que està previst dotar el departament amb 3 persones més, amb el perfil d’auxiliar d’informàtica, molt necessàries, i que en certs moments, hi ha becaris i personal en pràctiques, encara que per la seua temporalitat, resulta difícil donar l’estabilitat necessària al departament».

«Per això, des de Podem entenem que és necessari que totes les administracions públiques, treballin de valent per ser exemple i adaptar-se als nous reptes, configurant un departament d’informàtica amb capacitat suficient per gestionar tot el que necessita l’ajuntament en el seu dia a dia, tant a nivell intern, com cap a la ciutadania. I que dispose de l’estabilitat i els recursos necessaris per a fer la seva tasca de la millor manera possible.», continua el Sr. Santiago.

«Per aquests motius», conclou el portaveu de la formació morada, «presentarem un prec en el ple del pròxim dia 7 de maig, sol·licitant:

L’ampliació del departament d’informàtica, tant en espai físic, recursos humans, com econòmics, per poder portar a terme una reorganització i redistribució de les tasques:

– Creant un àrea específica del departament per gestionar les webs municipals.

– Creant un grup de treball específic per al suport ofimàtic a la resta de departaments.

– Incloent partides pressupostàries per a renovar i comprar hardware, perifèrics i recanvis i per a cobrir les necessitats derivades del dia a dia.


Comparte