Organización

 • Podem va nàixer amb la convicció que el canvi és possible i amb la seguretat que no el portaran els altres partits polítics (i menys encara els que ens han conduït a la situació actual), sinó les persones que treballen o busquen treball cada dia i exigeixen, amb tota legitimitat, un futur més pròsper i menys desigual per a elles i per a les seues famílies.

  Tenim una idea nítida de quins són els nostres problemes (polítiques injustes i ineficients; institucions de tots al servei d’uns pocs; corrupció; desigualtats…) i de quins són les solucions: un govern per a la gent, responsable, solvent, independent i compromés amb els qui desitgen un futur millor.

  Sempre hem sabut que seria difícil, però comptem amb l’alé i l’experiència de moltíssimes persones. Al nostre país s’ha obert la possibilitat del canvi polític. Per a aconseguir-ho fem falta tots, vinguem d’on vinguem, hàgem votat en el passat el que hàgem votat.

  Totes les victòries que hem aconseguit, toca traslladar-les a cada barri i ciutat. Toca demostrar als nostres veïns i veïnes que som una força útil capaç de transformar la vida de les persones. És ara.

  Documents aprovats a l’última Assemblea Ciutadana Estatal: https://podemos.info/documentos/

  Documents aprovats a l’última Asamblea Ciudadana Valenciana:

  https://cvalenciana.podemos.info/organizacion/

   

  ELS CERCLES 

  Els Cercles són la unitat bàsica d’acció política i social de Podem com a organització democràtica i popular. En ells convergeixen les persones militants de Podem que s’interessen en el desenvolupament del partit des de l’àmbit territorial creant, amb la seua acció diària, la força necessària per a desenvolupar l’estratègia política i social amb la qual aconseguir els objectius per a la transformació social del país sustentada sota els principis de fraternitat, sororitat, democràcia i dignitat contemplats en els Drets Humans.

  Així, els Cercles tenen les tasques de participar del debat i decisió de les diferents estratègies per a executar les decisions de les diferents estructures del partit i plasmar la línia política a escala local. A més, han d’identificar les necessitats polítiques i socials del seu territori des del contacte fluid i permanent amb els diferents actors i agents de la societat civil, fomentar la creació de teixit social i reforçar el ja existent, participar i impulsar, respectant la seua independència, els diferents moviments que, en l’àmbit d’actuació corresponent, estiguen en sintonia amb els plantejaments generals de Podem i col·laborar, en tot moment, en la construcció d’una societat participativa, crítica i autònoma al costat de la resta del teixit social.

  Reglament Funcionament dels Cercles Municipals

   

  ELS ORGANS I RESPONSABLES MUNICIPALS

  La militància serà l’encarregada de conformar l’organització a escala local en els Cercles que existisquen. Els municipis amb 50 militants o menys (o amb més, però que únicament compten amb un sol Cercle com Alcoi) es constituiran com un Plenari i serà en aquest fòrum on es trie a la persona Portaveu Municipal, que substitueix la figura de les Secretaries Generals Municipals, així com a un Consell de Coordinació Municipal que podrà proposar la persona Portaveu Municipal i tindrà una grandària proporcional al nombre de militants.

  ● La persona Portaveu Municipal, triat per la militància i amb mandat mínim d’un any.

  ● El Consell de Coordinació Municipal: tant per a municipis amb Plenari, a partir d’onze militants, o amb Consell de Cercles; triat en tots dos casos a proposta del Portaveu Municipal, però ratificat per l’Assemblea Ciutadana Municipal.

  Reglament dels Órgans Municipals

   

  L’ASSEMBLEA CIUTADANA MUNICIPAL

  L’Assemblea Ciutadana Municipal està composta pel conjunt de les persones inscrites en un municipi. Aquesta únicament podrà prendre decisions sobre el seu àmbit territorial.

  Seran competències de l’Assemblea Ciutadana Municipal les següents:

  ● L’aprovació, d’acord amb els reglaments i mitjançant primàries obertes, de la llista electoral per a optar a càrrecs públics en el seu respectiu àmbit territorial. De la seua aplicació resultarà una composició de llista definitiva d’acord amb la llei electoral en matèria de paritat.

  ● L’aprovació del programa electoral definitiu, després d’un procés d’elaboració participativa, per al seu àmbit territorial.

  ● Ratificar o rebutjar qualsevol tipus de pacte o aliança preelectoral o postelectoral, de govern o d’investidura per a les institucions de representació del seu àmbit territorial.

  L’Assemblea Ciutadana Municipal serà convocada per als assumptes referits a dalt per part dels òrgans locals de direcció o, en defecte d’això, per qualsevol òrgan d’un nivell superior.

  A banda, ara que disposem de Grup Municipal a l’Ajuntament d’Alcoi, des de Podem celebrem una Assemblea Ciutadana Mensual amb la finalitat de traslladar a tota la militància la tasca que realitzem des del nostre Grup Municipal per rendir comptes i a més, tractar els temes del següent Ple Municipal de l’Ajuntament. A més, decidim també amb l’assemblea municipal el nostre posicionament a les diferents propostes que es presenten al Ple de l’Ajuntament del mes corresponent.